top of page

Preventie

Soms ontstaat er een situatie waarbij er geen sprake is van een conflict,
maar waarbij er wel onuitgesproken irritaties spelen.

Een goed gesprek helpt in dat geval voorkomen dat er een conflict ontstaat.

'Als je benoemt wat er onder tafel speelt, kun je boven tafel zaken doen'

Eddy Claesen

Werkgever

Voor de werkgever

Iedere werkgever kent wel het gevoel dat een medewerker opeens ‘minder’ functioneert zonder dat daarvoor een duidelijk aanwijsbare rede is. Misschien reageert uw medewerker anders in het persoonlijk contact, of is het u opgevallen dat de flexibiliteit afneemt. Waar uw medewerker voorheen altijd voor collega’s wilde invallen en geen bezwaar had tegen overwerk, is nu het antwoord vooral ‘nee’ op verzoeken van zijn leidinggevende.

In veel gevallen is er in zo’n situatie meer aan de hand.

Soms spelen er in de privésfeer, of tussen collega’s onderling, situaties waarbij de werknemer andere verwachtingen heeft over uw rol daarin. Het kan ook zo maar zijn dat u of één van uw collega’s onbedoeld een opmerking heeft gemaakt die verkeerd is gevallen.
Ook wanneer er andere opvattingen zijn over taakinvulling en waardering kan dit leiden tot het afnemen van de motivatie.

Zodra dit soort spanningen op de achtergrond spelen en deze niet worden uitgesproken, zal uw medewerker minder productief zijn en wordt de kans op frequent of langdurig verzuim groter. Uiteindelijk is het waarschijnlijk dat dit ertoe leidt dat uw werknemer op enig moment aankondigt zijn ontslag te nemen, omdat hij of zij elders een beter aanbod heeft gekregen.

Juist in deze tijd, waarbij de banen ‘voor het oprapen liggen’ en u als werkgever veel geïnvesteerd heeft in uw medewerkers, wilt u ziekteverzuim en uitstroom voorkomen.

Wanneer u bereid bent met elkaar in gesprek te gaan om wederzijdse verwachtingen uit te spreken, ontstaat er ruimte voor erkenning en begrip.


Met een herstelde werkrelatie zal de samenwerking verbeteren en de motivatie en productiviteit van uw werknemer toenemen.

Werknemer

Voor de werknemer

Heeft u zichzelf al eens afgevraagd hoe het komt dat u de laatste tijd het gevoel heeft dat u niet meer ‘op uw plek’ zit in uw huidige baan? Bent u misschien al aan het rondsnuffelen op vacaturesites of is uw ziekteverzuim gestegen?


Natuurlijk kan het zo zijn dat er ineens een geweldig aanbod voorbij komt dat enorme kansen biedt, maar vaak is het zo dat u op zoek bent naar een soortgelijke functie.

Waar u eerder vol lof over uw werkgever, collega’s en functie sprak, merkt u dat u de laatste tijd wat minder gemotiveerd bent geraakt. Voorheen stond u altijd klaar om voor collega’s in te vallen en was u zonder pardon bereid om een uurtje langer te blijven of investeringen in eigen tijd te doen.
Inmiddels merkt u dat dit niet meer zo vanzelfsprekend is...

 

Dat u uw werk nu anders ervaart, komt waarschijnlijk omdat er meer aan de hand is.
 

Misschien weet u zelf niet helemaal zeker wat u nou eigenlijk dwars zit, of wat de oorzaak is van uw onvrede.

Het zou zomaar kunnen dat er iets speelt in de privésfeer, of met collega’s, waarbij u andere verwachtingen heeft van de rol van uw leidinggevende daarin. Misschien heeft uw leidinggevende een terloopse opmerking gemaakt die u geraakt heeft, of kijkt u structureel anders aan tegen uw taakinvulling.


Wanneer u steeds teleurstellingen moet incasseren omdat u iets anders van uw leidinggevende of collega verwachtte, kan het zomaar zijn dat er onbewust spanningen ontstaan in relatie tot uw werkgever.
Wanneer u hierover niet met elkaar kunt praten, is de kans groot dat u zich steeds minder begrepen voelt. Vaak leidt deze neerwaartse spiraal ertoe dat u minder productief wordt, frequenter afwezig bent en u uiteindelijk besluit afscheid te nemen van uw huidige werkgever.


Wat jammer!

Waarschijnlijk werkt u al langere tijd binnen de organisatie en heeft u het nodige geïnvesteerd om er een succes van te maken.
Ook uw werkgever heeft vaak de nodige investeringen gedaan en wil in de meeste gevallen meewerken aan het optimaliseren van de werkrelatie en uw vertrek voorkomen.

 

Wanneer u bereid bent met uw werkgever in gesprek te gaan om wederzijdse verwachtingen uit te spreken, zult u merken dat het niet te laat is om het tij te keren.

Zodra er ruimte ontstaat voor erkenning en begrip, kunnen gevoelens van teleurstellingen en onbegrip plaats maken voor waardering, erkenning en arbeidsvreugde.

 

bottom of page